Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini

Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini

13.04.2023

Naziv poziva:

Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini

Nadležno tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Aktivnosti poziva:

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini  u skladu sa uvjetima utvrđenim u Uputama za korisnike Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini.

Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU-a za programsko razdoblje 2014.-2020. i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, te Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške u razdoblju 2014.-2021., ako nemaju odobreno završeno izvješće o EU projektu do dana objave ovog Javnog poziva.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravo podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta imaju:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun),
  • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljiv iznos:

Ukupno raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Javnog poziva je 50.000.000,00 eura

Rok za predaju dokumentacije:

Zahtjevi se zaprimaju zaključno do 30. travnja 2023. godine.

Više informacija na: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

 

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...