Javni poziv (ZO-6/2021) - Program i SECAP

Javni poziv (ZO-6/2021) – Program i SECAP

27.07.2021

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), odnosno za izradu Programa samo županije, Grad Zagreb i veliki gradovi

Ukupna vrijednost poziva: 4.000.000,00 kn

Iznos sufinanciranja:

  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja korisnicima s područja posebne države skrbi i prve skupine otoka
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja korisnicima s područja druge skupine otoka i područja određenih kao brdsko-planinsko područje
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja svim ostalim korisnicima

Najviši iznos sredstava koju prijavitelj može ostvariti je 120.000,00 kn

Prihvatljive aktivnosti: izrada:

  •  Radnih podloga za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program, isti je u obvezi izrade županije, Grada Zagreba i velikoga grada)
  • Radnih podloga za izradu Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (eng. Sustainable energy and climate actionplan – SECAP)
  • Izvješća o njihovoj provedbi

Rok za dostavu zahtjeva: od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava ovisno koji uvjet prije nastupi

Više informacija dostupno je na: poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

 

Povezano

Obrtna sredstva SP ZPP

Obrtna sredstva SP ZPP

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede stavlja na raspolaganje poljoprivrednicima novi financijski instrument „Obrtna...