Konkurentnost turističkog gospodarstva - Javni poziv za kandidiranje projekata

Konkurentnost turističkog gospodarstva – Javni poziv za kandidiranje projekata

26.02.2024

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata koji će doprinijeti podizanju konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu.

Sredstva su dostupna subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i OPG-ima (obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima) ili PG-ima (poljoprivrednim gospodarstvima) koja su registrirana ili će biti registrirana za ugostiteljsku djelatnost po završetku projektnih aktivnosti.

 

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od pet mjera:

1.) mjera A podupire ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih hotela (Hotel, Hotel baština (heritage), Difuznih hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Lječilišne vrste hotela, Integralni hotel), najniži iznos sredstva koji se može dodijeliti je 10.000 EUR a najviši 35.000 EUR

2.) mjera B odnosi se na postojeće i nove kampove (Kamp ili Kamp odmorište) na području NUTS 2 regije: Panonske ili Sjeverne Hrvatske, a podupiru se ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa, najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti je 6.000 EUR a najviši 25.000 EUR;

3.) mjera C odnosi se na ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih ugostiteljskih objekata s cjelogodišnjim poslovanjem koji imaju važeće rješenje iz skupine „RESTORANI“, i to: Restoran, Gostionica, Bistro ili Slastičarnica, najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti je 5.000 EUR a najviši 15.000 EUR;

4.) mjera D podupire ulaganja OPG-a – obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i PG-a – poljoprivrednika u nova vinotočja ili kušaonice, te digitalizaciju i e-punionice za OPG-e ili PG-e koje ima rješenje za ugostiteljske usluge, najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti je 5.000 EUR a najviši 15.000 EUR;

5.) mjera E odnosi se na ulaganja u postojeće plovne objekte za izlete koji su registrirani sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma te ulaganja u plovila namijenjena iznajmljivanju s ili bez posade i pružanju usluge smještaja gostiju na plovilu (charter plovila), najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti je 5.000 EUR a najviši 15.000 EUR.

 

Prijave se podnose isključivo online putem sustava eGrađani, na portalu eTurizam.

Javni poziv otvoren je do 15. ožujka 2024. godine do 16,00 sati.

Link: poveznica

 

Povezano

Natječaj za donacije 2024. godinu

Natječaj za donacije 2024. godinu

Prihvatljivi prijavitelj: Neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu „RTL pomaže djeci” pomaže isključi...