Nacionalna zaklada objavila pet natječaja

Nacionalna zaklada objavila pet natječaja

17.08.2023

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je danas pet natječaja za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u Republici Hrvatskoj, udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade, udrugama iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj, udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini i udrugama umirovljenika. Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a ostvaruju se na rok od 3 godine prema sljedećim uvjetima:

 • INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA U PODRUČJU DEMOKRATIZACIJE I DRUŠTVENOG RAZVOJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u 3 kategorije:

 • do € 39.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 • do € 26.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 • do € 13.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem

 

 • INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA KOJE U PRETHODNIM RAZDOBLJIMA NISU KORISTILE INSTITUCIONALNU PODRŠKU NACIONALNE ZAKLADE

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u RH, a koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade u 3 kategorije:

 • do € 39.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 • do € 26.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 • do € 13.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

 

 

 • INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KOJE DJELUJU NA LOKALNOJ RAZINI

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini i doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u RH u 3 kategorije:

 • do € 39.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 • do € 26.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 •  do € 13.000,00 – do pet (5) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja. uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

 

 

 • INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA IZ DOMOVINSKOGA RATA

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama iz Domovinskog rata koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u 3 kategorije:

 • do € 20.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 • do € 15.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 •  do € 10.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

 

 • INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA UMIROVLJENIKA

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama umirovljenika koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u 3 kategorije:

 • do € 20.000,00 – do četiri (4) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 • do € 15.000,00 – do četiri (4) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 •  do € 10.000,00 – do dvije (2) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava www.financijskepodrske.hr s tim da se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i potpisana od strane osobe ovlaštenje za zastupanje udruge. Način prijave detaljno je opisan u Uputama za prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti.

Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 14. rujna 2023. godine za internetske prijave postavljanjem dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr , dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo e-poštom do 14. rujna 2023. godine do 15:00 sati na e-adresu kodoviprijava@zaklada.civilnodrustvo.hr .

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: https://zaklada.civilnodrustvo.hr i na sustavu www.financijskepodrske.hr

 

 

Povezano

HEP – Natječaj za donacije 2024.

HEP – Natječaj za donacije 2024.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade...