Natječaj za dodjelu "Nagrade Vicko Andrić" za 2022. godinu

Natječaj za dodjelu “Nagrade Vicko Andrić” za 2022. godinu

26.04.2023

Nadležno tijelo:
Ministarstvo kulture i medija

objavljuje natječaj za dodjelu “Nagrade Vicko Andrić” za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj u 2022. godini.

“Nagrada Vicko Andrić” priznanje je za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Hrvatskoj i to za postignuća u: konzervatorsko-restauratorskim radovima na očuvanju kulturne baštine, istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara, razvoju konzervatorske i konzervatorsko-restauratorske struke i unapređenju sustava zaštite kulturne baštine te očuvanju i obogaćenju ukupnog fundusa kulturne baštine Republike Hrvatske.

Ustanovljena je kako bi podsjetila na najviše dosege u zaštiti i očuvanju kulturne baštine, čime se ujedno odaje priznanje pojedincima za njihov izvanredan doprinos i visoko vrjednovanim postignućima na očuvanju baštine.

Prijedloge za dodjelu Nagrade mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, vjerske zajednice i druge fizičke i pravne osobe.

Nagrada se dodjeljuje kao:

  • Godišnja nagrada – pojedincima i pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine koji su ostvarili tijekom 2022. godine;
  • Nagrada za životno djelo – istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske;
  • Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici – pojedincima ili udrugama civilnoga društva za doprinos lokalnoj zajednici na očuvanju ili promociji kulturne baštine.

Prijedlozi se primaju do 18. svibnja 2023. na adresu: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Odbor „Nagrade Vicko Andrić“, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Više informacija o Pozivu možete pronaći na poveznici.

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...