Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini

Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini

21.03.2023

Naziv poziva:

Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini

Nadležno tijelo:

Ministarstvo turizma i sporta

Aktivnosti poziva:

Cilj je izgradnjom, građevinskim zahvatom i opremanjem sportskih građevina u Republici Hrvatskoj doprinijeti popularizaciji sporta i potaknuti i poboljšati kvalitetu bavljenja sportom.

Specifični cilj Natječaja je poticati rekonstrukciju i opremanje sportskih građevina, povećati broj funkcionalnih sportskih građevina koje će omogućiti veću dostupnost sportskih sadržaja cjelokupnom stanovništvu, potaknuti veći broj djece i mladih na bavljenje sportom, prevenirati zdravstveni status, potaknuti razvoj natjecateljskog sporta na lokalnoj i regionalnoj razini te poticati okolišnu i socijalnu održivost.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji projektne prijave su JLP(R)S te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište).

Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere.

Prihvatljiv iznos:

Ministarstvo će sufinancirati najviše 80% od ukupnog iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i/ili opremanje sportskih građevina, a najviše 199.084,00 EUR, izuzev projekata posebnog programskog područja do maksimalnog iznosa 26.545,00 EUR po projektnoj prijavi te je dužnost prijavitelja planirati i druge izvore financiranja koji će osigurati mogućnost provođenja projekta.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina i to:

  • izvođenje zahvata na planiranim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektno – tehničke dokumentacije sukladno propisima i tehničkim uvjetima iz područja gradnje. Prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na sportsku građevinu/borilište i pripadajuće prostorije (svlačionice, sanitarni čvor i sl.),
  • izvođenje zahvata na postojećim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektno – tehničke dokumentacije sukladno propisima i tehničkim uvjetima iz područja gradnje. Prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na sportsku građevinu/borilište i pripadajuće prostorije (svlačionice i sanitarni čvor),
  • opremanje sportskih građevina kojima će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete bavljenja sportom

 

Neprihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz:

  • projektnu prijavu bez propisane dokumentacije što uključuje i troškovnik/ponudu te potrebne dozvole za građenje ako je relevantno,
  • projektnu prijavu koju su podnijele pravne osobe neovlaštene za njihovu provedbu,
  • otkup zemljišta ili zgrada,
  • izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
  • prikaz troškova koji nisu vezani uz realizaciju i ciljeve prijavljenog projekta sportske građevine, a čija je jedina svrha osobna korist članova/članica prijavitelja,
  • prijavu mobilne sportske građevine koja se postavlja privremeno, kratkoročno i potom uklanja,
  • prijavu izgradnje, rekonstrukcije, obnove i opremanja biciklističkih staza s pratećom infrastrukturom koje su dio prometne mreže u funkciji mobilnosti građana

Rok za predaju dokumentacije:

Prijave se podnose do 12.4.2023.

Više informacija na: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/2023_JP_sport/230313_sportgradj_upute1.pdf.pdf

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...