Natječaj za sufinanciranje sportskih programa i obuke neplivača u 2022. godini

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa i obuke neplivača u 2022. godini

07.01.2022

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Prihvatljivi prijavitelji: Udruga iz sustava sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Natječaju:  2.856.873,00 kune

Prihvatljivi iznos po prijavi: najmanji 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna

Prihvatljive aktivnosti:
– provedba sportskog programa obuke neplivača;

Prihvatljivi troškovi: stvarni i prihvatljivi troškovi nastali provođenjem programa. Prilikom procjene programa ocjenjivat će se potreba naznačenih troškova u odnosu na predviđene aktivnosti, kao i realnost visine navedenih troškova. Prihvatljivi izravni troškovi programa po stavkama:

– troškovi prostora koji podrazumijevaju: najam sportskog objekta, bazena, i sl.
– troškovi plaće/naknade provoditelja programa (nositelj, voditelji i ostali provoditelji) koji su navedeni u Obrascu prijave programa
– troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija
– troškovi smještaja priznaju se do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno četiri (4) zvjezdice (hotel, hostel, apartman, privatni smještaj, kamp….)
– troškovi nabavke opreme podrazumijevaju isključivo nabavku trenažnih rekvizita i pomagala te sportsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi se mogle provesti sportske aktivnosti

Prihvatljivi neizravni troškovi programa:
– troškovi za diplome, pehare, medalje, prehranu za korisnike programa
– troškovi promidžbe programa
– grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja) te fotografske i snimateljske usluge vezane uz program

Rok za dostavu prijava: 05.02.2022.

Više informacija dostupno je na:  poveznica

Povezano

Obrtna sredstva SP ZPP

Obrtna sredstva SP ZPP

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede stavlja na raspolaganje poljoprivrednicima novi financijski instrument „Obrtna...