Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2023. godini

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2023. godini

02.02.2023

Naziv poziva:

Objavljen Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2023. godini

Nadležno tijelo:

Ministarstvo turizama i sporta

 

Aktivnosti poziva:

Cilj Natječaja za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprjeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Opći cilj Natječaja je financijskom potporom izvaninstitucionalnim programima iz područja sporta omogućiti što većem broju korisnika naučiti plivati.

Posebni ciljevi Natječaja je povećanje broja korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača i naučili plivati; potaknuti korisnike na organizirano bavljenje plivanjem.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) te koja ispunjava sve uvjete Natječaja.

 

Prihvatljiv iznos:

Ukupna Financijska sredstva za provedbu Natječaja iznose 409.532,00 eura. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000,00 eura, a najveći 18.000,00 eura.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa.

 

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi izravni troškovi programa: troškovi prostora neophodni za provedbu programa koji podrazumijevaju: najam sportskog objekta, sportske dvorane, bazena i sl.; troškovi plaće/naknade provoditelja programa koji su navedeni u Obrascu prijave programa; troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija; troškovi smještaja priznaju se do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno četiri zvjezdice; troškovi nabavke opreme podrazumijevaju isključivo nabavku trenažnih rekvizita i pomagala te sportsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi se mogle provesti sportske aktivnosti.

Prihvatljive projektne aktivnosti su provedba sportskog programa obuke neplivača.

 

Rok za predaju dokumentacije:

Natječaj je otvoren od 1. veljače do 2. ožujka 2023. godine.

 

Više informacija na https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182

 

Povezano