Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2024. godini

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2024. godini

02.02.2024

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Opći cilj Natječaja:

  • financijskom potporom izvaninstitucionalnim programima iz područja sporta omogućiti što većem broju korisnika naučiti plivati.

Posebni ciljevi Natječaja:

  • povećanje broja korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača i naučili plivati;
  • potaknuti korisnike na organizirano bavljenje plivanjem

Prihvatljivi prijavitelji: pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) te koja ispunjava sve uvjete Natječaja navedene u Uputama za prijavitelje.

 

Iznos financijske potpore: Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu u ukupnome iznosu od 484.742,00 eura.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000,00 eura, a najveći 18.000,00 eura. Financijskim potporama pomoći će se provedba do 40 programa. Ovisno o iznosu osiguranih sredstava od prihoda od igara na sreću u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu namijenjenih sufinanciranju sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2024. godini, navedeni iznos može se korigirati.

U slučaju osiguranja dodatnih sredstava u Državnom proračunu, donijet će se dopuna odluke o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje na temelju rang-liste ocijenjenih programa prijavitelja prijavljenih na natječaj, na temelju bodovnih vrijednosti koja se formira po načelu od najviše do najniže ostvarenih bodova

 

Opći uvjeti natječaja: Prijavitelj se može prijaviti na Natječaj samo s jednim programom. Program obuke neplivača provodi se u skladu s programom koji je izrađen u suradnji s Hrvatskim plivačkim savezom u fondu od najmanje 20 sati te je sastavni dio natječajne dokumentacije.

 

Programi koji se mogu sufinancirati:

  • koji se provode isključivo na području Republike Hrvatske;
  • koji su započeli s provedbom od siječnja 2024. godine i još traju u trenutku objave Natječaja te će završiti do 31. prosinca 2024. godine;
  • koji će se provoditi u vremenskom periodu od dana objave Natječaja te će završiti do prosinca 2024. godine.

Rok za prijavu: Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 2. veljače do 3. ožujka 2024. godine.

Za više informacija: poveznica

 

Povezano

HEP – Natječaj za donacije 2024.

HEP – Natječaj za donacije 2024.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade...