Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini

02.02.2024

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Temeljni ciljevi Natječaja su osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima.

Prihvatljivi prijavitelji: udruga iz sustava sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu

Programska područja:

 1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem (planirana vrijednost 1.830.000€);
 2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz RH te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan RH (planirana vrijednost 800.000€);
 3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja (planirana vrijednost 800.000€)

Ministarstvo sufinancira prihvatljive troškove programa do 80% vrijednosti programa. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000€, a najveći 18.000€ za programsko područje PP1 i PP2. Za programsko područje PP3 najmanji iznos sufinanciranja je 10.000€, a najveći 50.000€.

Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to za samo jedno programsko područje.

Programi koji se mogu sufinancirati:

 • koji su započeli s provedbom od 1.1.2024. godine i još traju u trenutku objave Natječaja te će završit do 31.12.2024. godine
 • koji će se provoditi u vremenskom periodu od dana objave Natječaja te će završit do 31.12.2024. godine

Prihvatljivi partneri mogu biti udruge iz sustava sporta upisane u Evidenciju pravnih osoba u sportu, ustanove iz sustava sporta upisane u Evidenciju pravni osoba u sportu i odgojno-obrazovne ustanove (dječji vrtići, OŠ i SŠ) upisane u Sudski registar.

Prednost pri odobravanju financijskih potpora imat će prijavitelj za:

 • Sportske programe koji su namijenjeni djeci i mladima;
 • Sportske programe koji su besplatni za korisnike;
 • Sportske programe koji će se provoditi u slabije razvijenim JLS prema indeksu razvijenosti

Prihvatljive aktivnosti:

 • organiziranje programa bavljenje amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;
 • organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na istima u Republici Hrvatskoj koja nisu
 • međunarodnog karaktera;
 • organiziranje sudjelovanja sportaša na sportskim natjecanjima izvan Republike Hrvatske;
 • organiziranje međunarodnih sportskih natjecanja.

Prihvatljivi troškovi:

Izravni troškovi: troškovi prostora neophodni za provedbu programa (najam dvorane i sl.); troškovi plaće / naknade provoditelju programa; troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu; troškovi smještaja; troškovi nabavke opreme (nabavka trenažnih rekvizita i pomagala te sportsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi se mogle provesti sportske aktivnosti)

Neizravni troškovi: troškovi za diplome, pehare, medalje; troškovi prehrane za korisnike programa; troškovi promidžbe programa; grafičke usluge; troškovi fotografske i snimateljske usluge

Rok: od 02.02.2024. godine do 03.03.2024. godine

Link: poveznica

 

 

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...