Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino))

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino))

11.06.2021

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Prihvatljivi prijavitelji:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Ukupna vrijednost poziva:  200.000.000,00 kn

Prihvatljivi troškovi:

 • Uređenje zemljišta u svrhu realizacije projekta
 • Trajnije poboljšanje kvalitete zemljišta u svrhu realizacije projekta
 • Priprema terena/tla za sadnju
 • Sadnja novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i podizanje plastenika
  • Sadnja novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • Sadnja novih višegodišnjih nasada jagoda i podizanje plastenika
 • Opremanje višegodišnjih nasada
  • Opremanje nasada
  • Opremanje nasada jagoda
 • Poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektoru voćarstva
 • Kupnja zemljišta radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 • Opći troškovi

Prihvatljivi iznos:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 750.000 EUR
 • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

Intenzitet potpore: 50%

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
 • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

Podnošenje prijava na Natječaj započinje 16. srpnja 2021., a završava 30. rujna 2021.

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a.

Više informacija dostupno je na: poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

Povezano

HEP – Natječaj za donacije 2024.

HEP – Natječaj za donacije 2024.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade...