Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 20-09

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 20-09

26.04.2021

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto Informatičar/Informatičarka uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Kandidati za navedeno radno mjesto pored općih uvjeta propisanih zakonom moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema, tehničar za računalstvo
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje jednog stranog jezika

Uz prijavu na natječaj za navedeno radno mjesto potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne (1) godine što se dokazuje sljedećim dokumentima:
  • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od tri (3) mjeseca
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

Detalji natječaja se nalaze u prilogu, a prijavu s dokumentacijom potrebo je dostaviti do 15. rujna 2020. godine na adresu: Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega, Industrijska ulica 39, 34000 Požega, s naznakom: “Za natječaj – za zapošljavanje informatičara”.

Dokumenti

Povezano