O agenciji

Sustavni rad na poticanju razvoja svih gospodarskih dionika u Požegi i okolici kroz implementaciju raznih projekata.

O nama

Opće informacije

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega osnovana je 2018. godine s ciljem pružanja potpore razvoju poduzetništva, stvaranju preduvjeta za rast gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta.
Osnivač Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega je Grad Požega.
Grad Požega je gospodarsko, kulturno, upravno i financijsko središte Požeško-slavonske županije te se njegov gospodarski razvoj temelji na bogatoj tradiciji metaloprerađivačke, tekstilne, drvne i prehrambene industrije. Bogatstvo prirodnih resursa, tradicija proizvodnih industrija, kvalitetan i obrazovan kadar te bogata povijesna i kulturna baština čine temelje budućeg razvoja Požege.

Usluge

Usluge koje u okviru svojih djelatnosti pruža Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega dijele se na usluge koje nudi:

GRADU POŽEGI I OSTALIM JEDINICMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • priprema i provedba razvojnih programa i projekata Grada Požege financiranih iz nacionalnih ili EU sredstava
 • privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija
 • koordiniranje izrade strategije razvoja i akcijskih planova
 • obavještavanje o natječajima za financiranje projekata
 • upravljanje Poduzetničkim inkubatorom Požega

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 • infrastrukturna podrška (subvencionirani zakup poslovnog prostora, korištenje coworking prostora, konferencijsko-edukacijske dvorane)
 • savjetodavna podrška (organizacija seminara, edukacija, radionica,
 • pomoć pri izradi, prijavi i provedbi projektnih aplikacija za nacionalne, EU i druge fondove i bespovratne izvore financiranja, provjera poslovne ideje, iznalaženje ulagača i financijskih instrumenata u fazi ranog rasta, poslovno umrežavanje u zemlji i inozemstvu,
 • poslovno mentoriranje, izrada poslovni planova i investicijskih studija)
 • organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

 

Djelatnosti

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega obavlja sljedeće djelatnosti:

 • poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva Grada Požege
 • koordiniranje izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
 • koordiniranje izrade akcijskih planova za provedbu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
 • praćenje provedbe strategija razvoja jedinica lokalne samouprave, poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinice l
  okalne samouprave
 • sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije
 • suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata
 • sudjelovanje u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
 • sudjelovanje u razvojnim projektima i programima, financiranih iz nacionalnih ili EU sredstava
 • priprema i provedba razvojnih programa i projekata Grada Požege financiranih iz sredstava EU fondova
 • pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata gospodarskih subjekata s područja Grada Požege
 • pružanje savjetodavne i tehničke pomoći u pripremi projekata organizacija civilnog društva s područja Grada Požege
 • poticanje javno-privatnih i javno-civilnih međusektorskih partnerstava razvoja poduzetničke infrastrukture razvoja malog i srednjeg poduzetništva
 • izgrađivanje institucionalnih kapaciteta promocija gospodarstva i turizma Grada Požege
 • komunikacija i suradnja s ostalim jedinicama lokalne samouprave, županijom i razvojnim agencijama u poticanju zajedničkih razvojnih projekata organiziranje i provođenje edukativnih i obrazovnih programa za javni, civilni i gospodarski sektor
 • informiranje i savjetovanje javnog, civilnog i gospodarskog sektora
 • stvaranje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih partnerstava
 • privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija
 • pomoć Gradu Požegi i drugim partnerima u pripremi projekata u skladu s županijskom i nacionalnim razvojnim strategijama i pri premama prijava za financiranje iz nacionalnih i EU izvora financiranja
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • oglašavanje preko medija
 • organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
 • ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti
 • upravljanje Poduzetničkim inkubatorom u Požegi