Objavljen 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga - Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027.

Objavljen 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga – Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027.

05.05.2023

Naziv poziva:

1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027.

Nadležno tijelo:

Interreg – IPA CBC

Aktivnosti poziva:

Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku. Cilj programa je poticati pametan, zelen i uključiv razvoj pograničnih regija Programa.

Programsko područje obuhvaća:

  • 12 županija iz Hrvatske (Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Karlovačku, Sisačko-moslavačku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Dubrovačko-neretvansku, Bjelovarsko-bilogorsku, Požeško-slavonsku, Zagrebačku županiju),
  • 109 općina/gradova i Distrikt Brčko iz Bosne i Hercegovine,
  • 12 općina iz Crne Gore.

Na pozivu su otvoreni sljedeći programski prioriteti i specifični ciljevi:

Prioritet 1. Pametna ulaganja u istraživanje, inovacije i konkurentno poduzetništvo

  • Specifični cilj 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija.

Prioritet 2. Zelena ulaganja u zaštitu okoliša i učinkovito upravljanje rizicima

  • Specifični cilj 2.1. Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova,
  • Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima,
  • Specifični cilj 2.6. Promicanje prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo.

Prioritet 3. Dostupne i otporne zdravstvene usluge

  • Specifični cilj 4.5. Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice.

Prioritet 4. Održivi i uključivi turizam i kultura

  • Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.

Prihvatljivi prijavitelji:

Projektno partnerstvo sastojati se od najmanje dva partnera iz različitih zemalja sudionica Programa od kojih jedan mora biti iz države članice EU (Hrvatske). Maksimalan broj partnera u prijavi je šest, uključujući vodećeg partnera.

Prihvatljiv iznos:

Dostupan proračun EU sredstava za 1. poziv iznosi 41.095.300,00 EUR.

Maksimalna stopa sufinanciranja EU sredstvima iznosi 85% ukupnog proračuna projekta. Svaki partner mora osigurati najmanje 15% sufinanciranja. Temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenog između Vodećeg partnera i Upravljačkog tijela, Vodeći partner ima pravo na isplatu predujma, u ime partnerstva, u iznosu od najviše 25% ukupnog troška projekta.

Svi potencijalni prijavitelji mogu predati svoje prijave putem Zajedničkog elektroničkog sustava za praćenje (Jems)

Rok za predaju dokumentacije:

Krajnji rok prijave je 28. srpnja 2023. do 15:00 sati.

Više informacija na:

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

 

Povezano

Obrtna sredstva SP ZPP

Obrtna sredstva SP ZPP

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede stavlja na raspolaganje poljoprivrednicima novi financijski instrument „Obrtna...