Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti u 2023.

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti u 2023.

04.05.2023

Naziv poziva:

Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti u 2023.

Nadležno tijelo:

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Aktivnosti poziva:

Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, s ciljem unapređenja učinkovitosti proizvodnih procesa, jačanja proizvodnih kapaciteta i postizanja boljih poslovnih rezultata zadruga i drugih malih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika kao korisnika mjera Ministarstva hrvatskih branitelja koji su svojim dosadašnjim poslovanjem pokazali uspješnost, objavljuje se ovaj javni poziv.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji ovog Javnog poziva mogu biti:

  • braniteljska zadruga koja je bila korisnica mjere Ministarstva namijenjene poticanju osnivanja zadruga odnosno potpore radu zadruga te potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja u sklopu programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju, kao i braniteljska zadruga koja nije koristila ovu mjeru potpore u razdoblju od 2018. do 2022. godine,
  • mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici koji su bili korisnici Mjere samozapošljavanja iz programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju koji su se provodili u prethodnom razdoblju te koji nisu koristili ovu mjeru potpore u razdoblju od 2018. do 2022. godine.

Prihvatljiv iznos:

Podnositelji zahtjeva mogu po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti novčanu potporu u iznosu do 13.272,28 eura (100.000,00 kuna). Podnositelji zahtjeva mogu ostvariti dodatnih do 2.654,46 eura (20.000,00 kuna) potpore ukoliko zahtjev podnose temeljem projekta koji:

  • obuhvaća uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija,
  • se odnosi na aktivnosti finaliziranja proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“, odnosno aktivnosti ishodovanja potrebnih odobrenja/certifikata u svrhu pripreme proizvoda za plasman kroz braniteljsku prodavaonicu „Lijepo i naše“.

Iznos potpore može biti uvećan samo po jednoj navedenoj osnovi te potpora ostvarena po ovom javnom pozivu može iznositi najviše 15.926,74 eura (120.000,00 kuna). Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s odobrenim proračunom.

Rok za predaju dokumentacije:

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 3. svibnja do 1. lipnja 2023. godine

Više informacija na:

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti u 2023. (gov.hr)

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...