Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ Nadležno tijelo:

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ Nadležno tijelo:

20.04.2023

Naziv poziva:

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“

Nadležno tijelo:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Aktivnosti poziva:

Predmet Javnog poziva je odabir najmanje 50 osnovnih škola koje će sudjelovati u svim predviđenim aktivnostima provedbe Eksperimentalnog programa u trajanju od četiri školske godine te u aktivnostima koje su u funkciji Eksperimentalnog programa.

Odabrane jednosmjenske škole provodit će u šk. god. 2023./2024., 2024./2025., 2025./2026. i 2026./2027. Eksperimentalni program za učenike od 1. do 8. razreda s početkom primjene od šk. god. 2023./2024. prema svim ciljevima, zadaćama, sadržajima, okvirom te odgojno-obrazovnim programima i aktivnostima sadržanim u Eksperimentalnom programu.

  • Aktivnosti u funkciji Eksperimentalnog programa uključivat će, ali neće biti ograničene na:
  • Infrastrukturna ulaganja i organizacijske prilagodbe – Svakoj odabranoj školi financirat će se prilagodba i opremanje škole za izvođenje Eksperimentalnog programa, a ukupan iznos ulaganja za sve škole uključene u Eksperimentalni program iznosi 15 milijuna eura (u prosjeku 300.000 eura po školi).
  • Stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja škole – U okviru Eksperimentalnoga programa Ministarstvo i agencije iz sustava odgoja i obrazovanja organizirat će i provoditi stručna usavršavanja, edukacije i informiranje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja.
  • Vanjsko vrednovanje i stručno praćenje – Ministarstvo će organizirati stručno praćenje primjene i vanjsko vrednovanje ishoda Eksperimentalnoga programa. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) nositelj je aktivnosti vanjskog vrednovanja Eksperimentalnog programa u svim aspektima ishoda Eksperimentalnog programa.
  • Aktivnosti stručne podrške i razmjene iskustava – Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji škola koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu obavezni su tijekom i nakon provedbe Eksperimentalnog programa sudjelovati u svim aktivnostima usmjerenim na sve oblike stručne podrške. Tijekom provedbe programa, djelatnici odabranih škola obavezni su sudjelovati u aktivnostima koje organizira Ministarstvo, a koje su usmjerene na razmjenu iskustava s drugim osnovnim školama u Hrvatskoj, osnivačima škola, roditeljima i drugim uključenim dionicima.
  • Druge aktivnosti povezane s organizacijom i provedbom Eksperimentalnog programa – Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji škola koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu obavezni su sudjelovati i u drugim aktivnostima koje su u funkciji Eksperimentalnog programa (primjerice pružanje traženih informacija, sudjelovanje na sastancima, provedba smjernica i slično).

Zainteresirane osnovne škole prijavljuju se putem prijavnoga elektroničkog obrasca dostupnog na poveznici.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu mogu biti matične osnovne škole koje izvode redoviti odgojno-obrazovni program te koje ispunjavaju sve uvjete ovog Javnog poziva.

Rok za predaju dokumentacije:

Krajnji rok za podnošenje prijava je 28. travnja 2023. godine do 23:59 sati.

Više informacija na:

https://mzo.gov.hr/javni-poziv-osnovnim-skolama-za-podnosenje-prijava-za-sudjelovanje-u-eksperimentalnom-programu-osnovna-skola-kao-cjelodnevna-skola-uravnotezen-pravedan-ucinkovit-i-odrziv-sustav-odgoja-i-obrazovanja/5407

Povezano

Natječaj za donacije 2024. godinu

Natječaj za donacije 2024. godinu

Prihvatljivi prijavitelj: Neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu „RTL pomaže djeci” pomaže isključi...