Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta sukladno Odluci o poticanju ulaganja u razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta sukladno Odluci o poticanju ulaganja u razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije

28.07.2022

Naziv poziva:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta sukladno Odluci o poticanju ulaganja u razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije

Nadležno tijelo:

Požeško-slavonska županija

Aktivnosti poziva:

Svrha Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško- slavonske županije u 2022. godini je poticanje na bavljenje turističkom djelatnošću u cilju povećanja broja smještajnih kapaciteta, povećanje kategorije/kvalitete smještajne ponude i povećanje turističkog prometa radi stvaranja preduvjeta za kontinuirani razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije.

Prihvatljivi prijavitelji:

Podnositelji zahtjeva mogu biti pravne/fizičke osobe prijavljene sa sjedištem/prebivalištem u Požeško-slavonskoj županiji ili pravne/fizičke osobe koje su pružatelji usluga smještaja na području Požeško-slavonske županije, a stekle su rješenje za pružanje usluga smještaja nakon zatvaranja Javnog poziva za 2021. godinu (nakon 14. listopada 2021. godine) kao i pravne/fizičke osobe koje su stekle rješenja za pružanje usluga smještaja u 2022. godini sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

Prihvatljiv iznos:

Maksimalan iznos potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kuna, odnosno za svaki novoregistrirani turistički ležaj do 2.500,00 kuna, a kod povećanja kategorije/kvalitete smještaja iz niže u višu kategoriju iznos potpore je 500,00 kuna po turističkom ležaju.

Prihvatljivi troškovi:

Požeško-slavonska županija će u 2022. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti za:

  • otvaranje novih smještajnih objekata i/ili povećanje kapaciteta postojećih smještajnih objekata uz dokaz rješenja Požeško-slavonske županije,
  • prijelaz iz manje u višu kategoriju (zvjezdice, sunce) uz dokaz rješenja Požeško- slavonske županije,
  • prijelaz iz jedne vrste/skupine u kategorije sa oznakom sunca i zvjezdica (rekategorizacija).

Potpora će se dodjeljivati:

  • skupina hoteli (minimalno 2 zvjezdice),
  • skupina kampovi (minimalno 2 zvjezdice ili kamp odmorište visoke razine pružanja usluge),
  • skupina ostali ugostiteljski objekti za smještaj (minimalno 2 zvjezdice),
  • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na domaćinstvu (minimalno 2 zvjezdice),
  • objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u (minimalno 2 sunca),

Rok za predaju dokumentacije:

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene prijave, a mogu se podnositi do 30. studenog 2022. godine ili do utroška planiranih sredstava u proračunu Požeško-slavonske županije.

Više informacija na: poveznici.

Povezano

Pokreni nešto svoje

Pokreni nešto svoje

Nadležno tijelo: ACT Grupa i Philip Morris Zagreb d.o.o. Cilj Programa potpore je razvoj poduzeća s pozitivnim utjecajem na društvo i/ili okoliš u Republici Hrvatskoj. Program jača poduzeća u...

Vaučeri za digitalizaciju

Vaučeri za digitalizaciju

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj poziva: Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, ja...