Objavljen javni poziv za predlaganje kandidata za članove Partnerskog vijeća urbanog područja grada Požege

Objavljen javni poziv za predlaganje kandidata za članove Partnerskog vijeća urbanog područja grada Požege

05.01.2022

Grad Požega objavio je javni poziv za predlaganje kandidata za članove Partnerskog vijeća urbanog područja grada Požege zbog sudjelovanja u donošenju Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Naime, Grad Požega, prema odredbama Zakona o regionalnom razvoju RH, kao nositelj izrade Strategije razvoja urbanog područja osniva Partnersko vijeće za urbano područje grada Požege, sukladno Uredbi o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća. Uz Grad Požegu, kao središta urbanog područja, u sastav urbanog područja grada Požege prema konačnom prijedlogu ulaze Grad Pleternica, Općina Jakšić, Općina Brestovac, Općina Velika i Općina Kaptol. Nakon ustrojavanja urbanog područja, Zakon je propisao obvezu izrade Strategije razvoja urbanog područja koja predstavlja temeljni strateški dokument kojim se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbano područje. Nositelj izrade Strategije razvoja urbanog područja, sukladno Zakonu, za urbano područje grada Požege je Grad Požega kao grad koji je središte urbanog područja.

Partnersko vijeće za urbano područje grada Požege osniva se kao savjetodavno tijelo, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbanog područja, predlaganja strateških projekata za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja te obavljanja drugih poslova u skladu sa Uredbom.

Sastav Partnerskog vijeća čine predstavnici:
1. svih jedinica lokalne samouprave koje čine urbano područje
2. županije i regionalnog koordinatora
3. drugih javnih tijela čije je sudjelovanje značajno za razvoj urbanog područja
4. visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživačkih centara
5. gospodarskih i socijalnih partnera, uključujući istaknute organizacije gospodarskih i socijalnih partnera te predstavnike gospodarskih i obrtničkih komora ili poslovnih udruženja iz urbanog područja
6. organizacija civilnog društva, posebno iz područja zaštite okoliša, promicanja socijalne uključenosti, jednakosti među spolovima i nediskriminacije, zaštite prava nacionalnih manjina uzimajući u obzir geografsku i tematsku pokrivenost, sposobnost upravljanja, stručnost i inovativne pristupe.

Članovi se imenuju za razdoblje trajanja Strategije razvoja urbanog područja. Prijedlozi za imenovanje se dostavljaju u elektronskom obliku na e-mail: info@pozega.hr.

Sve informacije u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega, putem e-maila: lo-ra@pozega.hr.

Rok za podnošenje prijava je do 10. siječnja 2022. godine

Povezano