Objavljen Javni poziv za Program "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo" za 2023. godinu.

Objavljen Javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2023. godinu.

23.05.2023

Naziv poziva:

Objavljen Javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2023. godinu

Nadležno tijelo:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Aktivnosti poziva:

Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja temeljem Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu.

Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2022. i 2023. godine s osnove:

  • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08),
  • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik,
  • polaganja naučničkog ispita,
  • stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika,
  • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora.

Prihvatljivi prijavitelji:

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Prihvatljiv iznos:

Ukupan iznos sredstava koji se može dodijeliti iznosi 265.450,00 eura.

Rok za predaju dokumentacije:

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ne dulje od 31.10.2023. godine.

Više informacija na:

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...

Pokreni nešto svoje

Pokreni nešto svoje

Nadležno tijelo: ACT Grupa i Philip Morris Zagreb d.o.o. Cilj Programa potpore je razvoj poduzeća s pozitivnim utjecajem na društvo i/ili okoliš u Republici Hrvatskoj. Program jača poduzeća u...

Vaučeri za digitalizaciju

Vaučeri za digitalizaciju

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj poziva: Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, ja...