Objavljen Javni poziv za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 2/2023).

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 2/2023).

17.04.2023

Naziv poziva:

Javni poziv za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 2/2023).

Nadležno tijelo:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Aktivnosti poziva:

Predmet Javnog poziva za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

U smislu Javnog poziva pod pojmom:

 • „komunalna oprema” podrazumijevaju se sve vrste spremnika (osim vreća) koji služe za odvojeno sakupljanje otpada, osim miješanog komunalnog otpada,
 • „uređaji” podrazumijevaju se sve vrste mehaničkih, električnih i elektroničkih naprava/strojeva/sustava i si. koji su nužni u provedbi mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji:

Po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se bespovratna sredstva (pomoći) jedinicama lokalne samouprave i bespovratna sredstva (subvencije) trgovačkim društvima i drugim pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima.

Prihvatljiv iznos:

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

 • MODEL A– prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave. Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva pomoći do najviše 000,00 €, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan.
 • MODEL B– prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima. Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva do najviše 000,00 €, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan.
 • do 80%opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na području posebne državne skrbi;
 • do 60%opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na području druge skupine otoka odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje i
 • do 40%ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.
 • Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi000.000,00 €.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su:

 • opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak u svrhu nabave komunalne opreme i/ili uređaja za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (osim miješanog komunalnog otpada),
 • nabava komunalne opreme i/ili uređaja plaćenih putem transakcijskog računa, ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu,
 • oni koji su nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti troškova,
 • PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju (MODEL A).

Rok za predaju dokumentacije:

Rok za dostavu prijave na Javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija na:

Javni poziv za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 2/2023) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

Povezano

Natječaj za donacije 2024. godinu

Natječaj za donacije 2024. godinu

Prihvatljivi prijavitelj: Neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu „RTL pomaže djeci” pomaže isključi...