Objavljen Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP(JP ZO 4/2023)

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP(JP ZO 4/2023)

17.04.2023

Naziv poziva:

Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP(JP ZO 4/2023)

Nadležno tijelo:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Aktivnosti poziva:

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja za izradu:

  • Radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili,
  • Radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama i/ili,
  • Izvješća o njihovoj provedbi.

Cilj Javnog poziva je putem sufinanciranja omogućiti izradu Programa ili SECAP-a (i/ili Izvješća o njihovoj provedbi), odnosno omogućiti izradu ocjene utjecaja ranjivosti i rizika na klimatske promjene što je preduvjet za definiranje odgovarajućih mjera prilagodbe i niskougljičnog razvoja

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a za izradu radnih podloga Programa samo županije, Grad Zagreb i veliki gradovi.

Prihvatljiv iznos:

Ukupno raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 300.000,00 €. Prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 15.000,00 € i to:

  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na području posebne državne skrbi;
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na području druge skupine otoka odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje i
  • do 40% ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prihvatljivi i opravdani troškovi su izrada radnih podloga za:

  • Programe ili SECAP-e i/ili
  • Izvješća o provedbi Programa ili SECAP-a.

Rok za predaju dokumentacije:

Sredstva Fonda dodjeljuju se do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava.

Više informacija na:

Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP(JP ZO 4/2023) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

 

Povezano

Natječaj za donacije 2024. godinu

Natječaj za donacije 2024. godinu

Prihvatljivi prijavitelj: Neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu „RTL pomaže djeci” pomaže isključi...