Objavljen Poziv za prijavu lokaliteta Oznake europske baštine za selekciju 2023. – 2024. godine

Objavljen Poziv za prijavu lokaliteta Oznake europske baštine za selekciju 2023. – 2024. godine

10.11.2022

Naziv poziva:

Poziv za prijavu lokaliteta Oznake europske baštine za selekciju 2023. – 2024. godine

Nadležno tijelo:

Europska komisija

Aktivnosti poziva:

Poziv za prijavu lokaliteta za Oznaku europske baštine selekcija 2023. – 2024. godine, koja se na inicijativu Europske komisije dodjeljuje lokalitetima na području Europske unije sa snažnom simboličkom europskom vrijednosti koji ističu zajedničku povijest Europe, izgradnju Unije, europskih vrijednosti i ljudskih prava na kojima se temelji postupak europskih integracija.

Cilj Oznake europske baštine (European Heritage Label – EHL) jest jačanje osjećaja pripadnosti europskih građana Europskoj uniji koji se temelje na zajedničkim vrijednostima, elementima europske povijesti i kulturne baštine, poštovanju nacionalne i regionalne raznolikosti te jačanju uzajamnog razumijevanja i međukulturnog dijaloga.

Oznaka europske baštine otvorena je za mjesta u 25 država članica koje sudjeluju u akciji: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Španjolska.

Za potrebe Oznake europske baštine, područja označavaju spomenike, prirodne, podvodne, arheološke, industrijske ili urbane lokacije, kulturne krajolike, mjesta sjećanja, kulturna dobra i objekte te nematerijalnu baštinu povezanu s mjestom, uključujući suvremenu baštinu.

Proces odabira odvija se u dva kruga:

Prvi krug odvija se na nacionalnoj razini: svaka država članica imenuje po dva lokaliteta po godini prijave, prijave šalje nacionalni koordinator.

Drugi krug odvija se na europskoj razini: europski odbor neovisnih stručnjaka predlaže Europskoj komisiji lokalitete koji se službeno imenuju za dodjelu Oznake, a odabire se najviše jedna lokacija po državi članici.

Kriteriji za dodjelu Oznake:

 1. Lokacije koje se natječu za Oznaku moraju imati simboličnu europsku vrijednost i važnu ulogu u povijesti i kulturi Europe i/ili izgradnji Unije. Stoga moraju dokazati jedno ili više od sljedećih obilježja:
 • svoju prekograničnu ili paneuropsku prirodu: kako njihov prijašnji i sadašnji utjecaj i privlačnost nadilaze nacionalne granice države članice;
 • svoje mjesto i ulogu u europskoj povijesti i europskim integracijama te povezanost s ključnim europskim događanjima, osobnostima ili pokretima;
 • svoje mjesto i ulogu u razvoju i promicanju zajedničkih vrijednosti na kojima se temelje europske integracije;
 1. Lokacije koje se natječu za Oznaku moraju podnijeti projekt čija provedba treba početi najkasnije do kraja godine imenovanja i koji uključuje sve sljedeće elemente:
 • podizanje svijesti o europskom značenju lokacije, posebno odgovarajućim informativnim aktivnostima, postavljanjem znakova i izobrazbom osoblja;
 • organiziranje obrazovnih aktivnosti, posebno za mlade, kojima se poboljšava razumijevanje zajedničke povijesti Europe i njezine zajedničke, no ipak različite baštine i jača osjećaj pripadnosti zajedničkom prostoru;
 • promicanje višejezičnosti i olakšavanje pristupa lokaciji korištenjem nekoliko jezika Unije;
 • sudjelovanje u aktivnostima mreža lokacija kojima je dodijeljena Oznaka radi razmjene iskustava i pokretanja zajedničkih projekata;
 • povećanje prepoznatljivosti i privlačnosti lokacije u europskim razmjerima, između ostalog uporabom mogućnosti koje nude nove tehnologije te digitalna i interaktivna sredstva i nastojanjima da se ostvari sinergija s drugim europskim inicijativama.
 1. Lokacije koje se natječu za Oznaku moraju dostaviti radni plan koji uključuje sve sljedeće elemente:
 • osiguravanje dobrog upravljanja lokacijom, uključujući definiranje ciljeva i pokazatelja;
 • osiguravanje očuvanja lokacije i njezina prijenosa budućim generacijama u skladu s relevantnim sustavima zaštite;
 • osiguravanje kakvoće usluga za posjetitelje kao što su povijesni prikazi, informacije za posjetitelje i postavljanje znakova;
 • osiguravanje pristupa za najširu javnost, između ostalog i prilagodbom lokacije ili osposobljavanjem osoblja;
 • posvećivanje posebne pozornosti mladima, osobito odobravanjem povlaštenog pristupa lokaciji za mlade;
 • promicanje lokacije kao održivog turističkog odredišta;
 • razvijanje usklađene i sveobuhvatne komunikacijske strategije u kojoj je istaknuto europsko značenje lokacije;
 • osiguravanje upravljanja lokacijom koje je ekološki prihvatljivo u što većoj mjeri.

Za Oznaku europske baštine mogu se prijaviti:

 • nacionalni
 • tematski i
 • transnacionalni lokaliteti.

Rok za prijavu nominacija na nacionalnoj razini jest od 4. studenog 2022. do 1. veljače 2023. godine.

Više informacija na:poveznici

Povezano