Objavljen Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma

Objavljen Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma

28.07.2022

Naziv programa :

Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma

Nadležno tijelo:

Ministarstvo turizma i sporta

Aktivnosti programa:

Na temelju ovog Programa dodjeljivat će se potpore s ciljem poticanja ulaganja više dodane vrijednosti koja doprinose razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije, potiču oporavak i otpornost poduzetnika u lancu vrijednosti turizma te daju doprinos razvoju i prilagodbi javne turističke infrastrukture, kako je utvrđeno sljedećim mjerama u okviru NPOO:

 1. Cl .6. 1 -R1 -11 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti.
 2. Cl.6. R1-I2 Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma poticanjem ulaganja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u razvoj turističke ponude veće dodane vrijednosti, u zelenu i održivu gradnju, povećanje energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i
 3. C1.6. R1-I3 Jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam kroz razvoj i provedbu obrazovnih programa na svim razinama.

Prihvatljivi prijavitelji:

Korisnici potpora sukladno ovom Programu mogu biti trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u konzorciju javno privatnog partnerstva, korisnici koncesija, druge pravne osobe u javnom vlasništvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u privatnom vlasništvu, fizičke osobe – obrtnici, subjekti koji obavljaju djelatnost u sektoru turizma i ekosustavima u lancu vrijednosti turizma te ostali subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na pravni oblik i bez obzira na veličinu (mala, srednja i velika poduzeća sukladno uvjetima iz Priloga I. Uredbe br. 651/2014).

Prihvatljiv iznos:

Ukupna alokacija za financiranje aktivnosti sukladno ovom Programu iznosi 1.750,00 milijardi HRK.

Prihvatljivi troškovi:

Na temelju ovog Programa dodjeljivat će se sljedeće kategorije i vrste potpora:

 • regionalne potpore.
 • potpore za projekte istraživanja i razvoja.
 • potpore za inovacijske klastere.
 • potpore za inovacije za MSP-ove.
 • potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja.
 • potpore za usavršavanje.
 • potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije.
 • potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti.
 • potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije.
 • potpore za kulturu i očuvanje baštine.
 • potpore za sportske i rekreativne infrastrukture.
 • potpore za lokalne infrastrukture

Rok za predaju dokumentacije:

Potpore u okviru ovog Programa mogu se dodjeljivati od dana njegova stupanja na snagu do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje projekata iz ovog Programa objavit će se na mrežnim stranicama: https://mints.gov.hr/.

Više informacija o Programu možete pronaći na poveznici.

Povezano