Objavljen Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. – objava 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga

Objavljen Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. – objava 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga

30.09.2022

Naziv programa:

Objavljen Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. – objava 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga

Nadležno tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU

Aktivnosti programa:

Program otvara prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga kroz koji nudi financijsku potporu transnacionalnim projektima koji pridonose razvoju inovativnije, održivije i uključivije dunavske regije.

Program predstavlja platformu za suradnju na strateškim područjima unutar dunavske regije između zemalja članica EU i susjednih zemalja, a u teritorijalnom smislu obuhvaća devet članica Europske unije (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku) te pet država nečlanica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldaviju i Ukrajinu).

U novom programskom razdoblju program će financirati projekte koji se između ostaloga bave:

  • povećanjem istraživačkih i inovacijskih kapaciteta,
  • usvajanjem naprednih tehnologija,
  • promicanjem obnovljive energije,
  • prilagodbom klimatskim promjenama i
  • jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti.

Poziv je organiziran u dva koraka:

  • „Prvi korak“ od prijavitelja traži dostavu Iskaza interesa (Expression of Interest) u kojem se ocrtava intervencijska logika projektnog prijedloga i njegova strateška važnost i
  • „Drugi korak“ najbolji projektni prijedlozi iz prve faze pozivaju na podnošenje pune projektne prijave koja sadržava detaljnije informacije o projektu i čini osnovu za konačni odabir projekata za financiranje.

Prihvatljivi su projektni partneri s čitavog teritorija RH.

Prihvatljivi projektni partneri uključuju:

  • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela,
  • Privatne institucije (profitne i neprofitne),
  • Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu.

Rok za predaju dokumentacije:

Poziv na dostavu Iskaza interesa je otvoren do 21. studenoga 2022. dok se poziv na podnošenje pune projektne prijave očekuje u proljeće 2023. godine. Samim time očekivani početak provedbe projekata planiran je za početak 2024. godine.

Više informacija na: https://razvoj.gov.hr/vijesti/program-transnacionalne-suradnje-dunavske-regije-2021-2027-objava-1-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga/5051

Povezano

Vaučeri za digitalizaciju

Vaučeri za digitalizaciju

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj poziva: Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, ja...