Obnova javne kulturne infrastrukture

Obnova javne kulturne infrastrukture

12.12.2023

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Predmet: Poziva je ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Ustanove u kulturi
 2. Jedinica lokalne samouprave
 3. Jedinica područne (regionalne) samouprave

Jedan prijavitelj može podnijeti najviše jedan projektni prijedlog u okviru Poziva, osim u slučaju prijavitelja JLP(R)S kojoj je dozvoljeno podnošenje najviše tri projektna prijedloga.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva Poziva iznose 70.000.000,00 eura. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 6.000.000,00 eura po pojedinačnom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 eura po pojedinačnom projektnom prijedlogu. Najviši postotak bespovratnih sredstava EFRR-a po pojedinačnom projektu iznosi 85% prihvatljivih troškova.

Partner u sklopu ovog Poziva može biti:

 1. Jedinica lokalne samouprave
 2. Jedinica područne (regionalne) samouprave
 3. Ustanova u kulturi
 4. Regionalni koordinator

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije
 2. Obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture
 3. Upravljanje projektom i administracija
 4. Promidžba i vidljivost projekta

Projektni prijedlog se podnosi Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje u tekstu: SAFU), putem informacijskog sustava za Program Konkurentnost i kohezija.

Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 1. veljače 2024. godine (09:00 sati) do 31. prosinca 2024. godine (12:00 sati).

Link: poveznica

Povezano