Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga - jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara

Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga – jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara

05.05.2021

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Prihvatljivi prijavitelji: osnovne škole osnovane u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, pravne osobe koje su osnivači ili vlasnici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi iznos: Ukupna vrijednost poziva: 22.270.362,00 EUR

Najniži iznos potpore u okviru Komponente A: Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom: 200.000,00 – 1.000.000,00 EUR

u okviru Komponente B:Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području: 1.000.000,00 – 3.000.000,00 EUR

Prihvatljive aktivnosti:

  1. Aktivnosti razvoja sposobnosti učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u STEM podučavanju – obvezna u okviru obje komponente
  2. Aktivnosti razvoja/jačanja STEM vještina učenika osnovnih škola – obvezna u okviru obje komponente
  3. Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području – obavezna u okviru komponente B
  4. Modernizacija prostora i nabava STEM opreme za škole – prihvatljiva u okviru komponente A
  5. Obnova/adaptacija/rekonstrukcija te opremanje prostora Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području – prihvatljiva u okviru komponente B
  6. Aktivnosti stručnog usavršavanja namijenjenih učiteljima i drugim odgojno-obrazovnim radnicima osnovne škole u IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu – prihvatljiva u okviru obje komponente
  7. Razvoj modela učenja, praktičnog rada u nastavi i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti u STEM-u, IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu – prihvatljiva u okviru obje komponente
  8. Razvoj i provedba obrazovnih programa i izvannastavnih aktivnosti za učenike osnovnih škola u IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu – prihvatljiva u okviru obje komponente
  9. Aktivnosti upravljanja projektom i administracije – obvezna aktivnost (provođenje administrativnih obaveza u skladu s zahtjevima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava)

Prihvatljivo razdoblje provedbe programa:  od 12 do 21 mjeseci

Rok za predaju dokumentacije: devedeset (90) dana od dana objave Poziva za komponentu A (do 28. srpnja 2021.) te sto dvadeset (120) dana od dana objave Poziva za komponentu B (do 27. kolovoza 2021.).

Više informacija dostupno je na: poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...