Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju

Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju

28.04.2021

Otvoren Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnoga društva (umjetničke organizacije, zaklade i udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti i socijalne djelatnosti) koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi iznos:     Najniži iznos potpore: 20.000,00 kn

Najviši iznos potpore: 200.000,00 kn

Prihvatljive aktivnosti:

– osiguranje prilagodbe umjetničkog i/ili kulturnog sadržaja za osobe s jednom ili više vrsta invaliditeta i djecu i mlade s jednom ili više teškoća u razvoju

– vidljivost prilagođenih i/ili dostupnih programa za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju

– promicanje i jačanje vidljivosti vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture

Prihvatljive programske aktivnosti mogu uključivati i izradu priručnika, publikacija i sl. s predstavljenom strategijom diseminacije i promidžbe, radi diseminacije informacija i poticanja dobrih praksi osiguranja pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju

Prihvatljivi troškovi:

– honorari voditelja projekta

– honorari suradnika zaduženih za razvoj novih ideja i aktivnosti u okviru programa

– naknade za vanjske usluge izravno povezane s provedbom programa isplaćene pravnim osobama

– troškovi u vezi s pripremom i provedbom programa, osim izravnih troškova osoblja

– usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije

– nabava računalne i druge opreme neophodne za potrebe provedbe programa

– uređenje i opremanje prostora sukladno potrebama programa

– komunikacijske aktivnosti (izrada promidžbenih AV, tiskanih i drugih materijala; izrada i održavanje mrežnih stranica, organizacija promidžbenih i informativnih događanja; promidžba programa putem javnih medija)

– aktivnosti vezane uz stjecanje novih znanja i vještina kojima se potiče daljnji razvoj novih modela te profesionalni razvoj područja osiguranja pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju

Prihvatljivo razdoblje provedbe programa: 12 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora o korištenju sredstava

Rok za predaju dokumentacije:20. svibnja 2021. godine

Više informacija dostupno je na: poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

Povezano