Otvoren Poziv za prijavu malih projekata

Otvoren Poziv za prijavu malih projekata

28.04.2021

Otvoren Poziv za prijavu malih projekata

Nadležno tijelo: Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (Europski gospodarski prostor i Norveški financijski mehanizmi 2014.-2020.)

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnog društva (OCD-i) osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj

Iznos financijske podrške:     5.000 – 15.000 eura

Raspoloživi iznos podrški: 315.000 eura

Prihvatljivi troškovi:

– troškovi osoblja (plaće radnika i naknade za vanjske usluge fizičkih osoba, troškovi volontera na projektu)

– putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice

– troškovi nove ili rabljene opreme

– troškovi potrošne robe

– troškovi reprezentacije

– troškovi smještaja i putni troškovi za sudionike projekta

– troškovi povezani s adaptacijom, obnovom ili uređenjem prostora (do 50% prihvatljivih troškova)

Trajanje provedbe projekta: 6-12 mjeseci

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 31.05.2021. u 12:00 sati (po hrvatskom vremenu)

Više informacija dostupno je na: poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

 

 

Povezano