Otvorene prijave na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2023. koje se odnose na područje zaštite i očuvanja kulturne baštine

Otvorene prijave na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2023. koje se odnose na područje zaštite i očuvanja kulturne baštine

27.09.2022

Naziv poziva:

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2023. koje se odnose na područje zaštite i očuvanja kulturne baštine

Nadležno tijelo:

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

Aktivnosti poziva:

Ulažući nacionalna sredstva u provođenje hitnih mjera zaštite stradalih kulturnih dobara od potresa te vodeći brigu o provođenju programa u 2022. godini, Ministarstvo će u procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebnu pozornost posvetiti ugroženosti kulturne baštine, hitnosti postupanja i kontinuitetu programa, značenju očuvanja kulturnih dobara i baštine na lokalnoj i nacionalnoj razini, primjeni primjerenih inovativnih tehnologija i mjera energetske učinkovitosti te financijskoj potpori iz drugih izvora.

Prioriteti i ciljevi svakog pojedinog programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine definirani su uvjetima Poziva s uputama za predlagatelje koji su dostupni za preuzimanje na sljedećoj poveznici: https://min-kulture.gov.hr/?id=22773.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravo podnošenja prijava na temelju Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe, za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

Rok za predaju dokumentacije:

Prijave se podnose zaključno s danom 26. listopada 2022. godine do 17 sati.

Više informacija na  poveznici

 

Povezano