Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama

Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama

09.05.2023

Naziv poziva:

Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama

Nadležno tijelo:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Aktivnosti poziva:

Provedba Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama:

 1. a) Izrada projektne i druge potrebne dokumentacije za provedbu Pilot projekta
 2. b) Izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata zgrade nakon kružne obnove zgrade
 3. c) Stručni nadzor nad izvođenjem radova te projektantski nadzor i/ili koordinator zaštite na radu tijekom građenja, gdje je to primjenjivo
 4. d) Uređenje i/ili izgradnja zelene infrastrukture na javnoj površini
 5. e) Uređenje i/ili izgradnja zelene infrastrukture na građevnoj čestici na kojoj su izgrađene građevine javne i društvene namjene
 6. f) Uređenje i/ili izgradnja zelene infrastrukture na zgradi u kojoj se obavlja ili će se obavljati javna i društvena namjena, kao npr. zeleni krov, zelena fasada, urbani vrt na zgradi i sl.
 7. g) Rekonstrukcija i opremanje zgrade koja se ne koristi (kružna obnova zgrade) i njeno privođenje namjeni u svrhu obavljanja javne i društvene namjene

Prihvatljivi prijavitelji:

Jedinice lokalne samouprave

Prihvatljiv iznos:

 • Ukupna bespovratna sredstva: 2.145.928,70 €
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 265.445,60 €
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.061.782,00

Prihvatljivi troškovi:

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

 • troškovi izrade projektne i druge potrebne dokumentacije za provedbu Pilot projekta
 • troškovi izrade energetskog pregleda i energetskog certifikata nakon kružne obnove zgrade, gdje je primjenjivo
 • izvođenje radova sukladno navedenim prihvatljivim aktivnostima koji se opravdavaju provedenim postupcima javne nabave, te sukladno opisu iz prijave projekta;
 • troškovi nabave i ugradnje opreme sukladno navedenim prihvatljivim aktivnostima koji se opravdavaju provedenim postupcima javne nabave, te sukladno opisu iz prijave projekta
 • troškovi stručnog nadzora građenja, projektantski nadzor i koordinator zaštite na radu tijekom građenja, gdje je to primjenjivo
 • troškovi vezani uz upravljanje projektom i administraciju kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave, odnosno u postupku nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi u skladu s odredbama iz naslova 5.2. Uputa;
 • troškovi osoblja Prijavitelja, kao troškovi provedbe projekta (odnosi se na obavljanje aktivnosti „Upravljanje projektom i administracija“ iz naslova 2.7 Uputa), pod sljedećim uvjetima:
 • troškovi za promidžbu i vidljivost projekta (odnose se na obavljanje aktivnosti III. Iz naslova 2.7. Uputa) obavezno trošak izrade naljepnica i trošak izrade trajne ploče ili panoa, dok troškovi izrade privremene informacijske ploče, priopćenja ili konferencija za medije, izrada web stranice i sl. su prihvatljivi ali nisu obvezni.
 • trošak poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV) za koji Prijavitelj, nema pravo ostvariti odbitak.

Rok za predaju dokumentacije: 01.09.23, 15:00

Više informacija na: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/75

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...