Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

05.07.2022

Naziv poziva: 

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Nadležno tijelo:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Aktivnosti poziva:

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija.

Prihvatljivi prijavitelji:

-mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema NKD 2007): prehrambena industrija  , proizvodnja tekstila , drvoprerađivačka industrija , papirna industrija , kemijska industrija, građevinska industrija, metaloprerađivačka industrija.

Prihvatljiv iznos:

Ukupna vrijednost poziva: 1.900.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:
–  za mala i srednja poduzeća: od 750.000,00 do 7.500.000,00 HRK
–  za srednje kapitalizirana poduzeća: od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 HRK

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

  • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
  • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne)
  • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
  • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta

Rok za predaju dokumentacije:

Razdoblje zaprimanja prijava započinje od 1. kolovoza do 1. prosinca 2022. godine.

Više informacija na:poveznici

Povezano

Vaučeri za digitalizaciju

Vaučeri za digitalizaciju

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj poziva: Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, ja...