Poziv „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

Poziv „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

28.04.2021

Otvoren Poziv „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici

Prihvatljivi iznos:     Ukupan iznos poziva: 1.140.000.000,00 kn

Minimalan iznos bespovratne potpore: 500.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratne potpore: 7.500.000,00 kn

Prihvatljive aktivnosti:

– Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta

– Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta

– Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika

– Usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja

– Prateće aktivnosti povezane s projektom

Rok za predaju dokumentacije: od 30.04.2021. u 11:00 sati do 31.05.2021. u 16:00 sati.

Više informacija dostupno je na: poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

 

 

Povezano