Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C4.3. R3-I4 Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C4.3. R3-I4 Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)

28.12.2022

Naziv poziva:

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C4.3. R3-I4 Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)

Nadležno tijelo:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Aktivnosti poziva:

Predmet Poziva je poticanje ulaganja u izgradnju novih građevina, dogradnju i/ili rekonstrukciju postojećih građevina te opremanje građevina kako bi se mogli uspostaviti centri za starije osobe kroz koje će se povećati dostupnost usluga dugotrajne skrbi za osobe starije životne dobi te njihova ravnomjernija teritorijalna pokrivenost.

Svrha Poziva je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe. Unaprjeđenje infrastrukture postići će se putem izgradnje i rekonstrukcije/dogradnje postojeće infrastrukture, uz adekvatno opremanje, a kako bi se nakon uspostave centara za starije osobe korisnicima pružile kvalitetne i pravovremeno dostupne usluge socijalne skrbi. Centri za starije osobe osigurat će nove dodatne kapacitete za smještaj starijih osoba koje su potpuno funkcionalno ovisne o pomoći druge osobe i čije se potrebe ne mogu zadovoljiti na razini kuće ili lokalne zajednice. Također će se u Centrima osigurati pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici, a kojima je svrha omogućiti što duži ostanak starije osobe u svome domu.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su jedinice lokalne samouprave

U okviru ovog Poziva projektno partnerstvo je obavezno, što znači da prijavitelj ne može samostalno podnijeti projektnu prijavu. Projektni prijedlozi moraju uključivati jedinicu lokalne samouprave kao prijavitelja, a obavezni partner prihvatljivom prijavitelju u svakoj projektnoj prijavi je jedinica područne (regionalne) samouprave, tj. županija na čijem području se projekt provodi.

Prihvatljiv iznos:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi iznosi 370.000.000,00 HRK/49.107.439,11 EUR.

Najniži iznos koji se može dodijeliti je 16.440.000 HRK/2.181.962,97 EUR, a najviši iznos  46.250.000 HRK/6.138.429,89 EUR.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive aktivnosti projekta:

  • priprema i izrada projektno-tehničke dokumentacije;
  • izgradnja tj. građenje nove građevine i pripadajuće opremanje izgrađenog objekta;
  • rekonstrukcija postojeće građevine;
  • opremanje objekata;
  • nabava vozila;
  • tehnička pomoć;
  • informiranje i vidljivost.

Rok za predaju dokumentacije:

Projektne prijave mogu se podnositi putem sustava eNPOO počevši od 23. siječnja 2023. godine od 8:00 sati.

Više informacija na  poveznici.

Povezano

Natječaj za donacije 2024. godinu

Natječaj za donacije 2024. godinu

Prihvatljivi prijavitelj: Neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu „RTL pomaže djeci” pomaže isključi...