Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“

21.03.2023

Naziv poziva:

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“

Nadležno tijelo:

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Aktivnosti poziva:

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene te zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelj mogu biti:

  • tijela državne vlasti i državne uprave,
  • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave,
  • javne ustanove ili ustanove,
  • vjerske zajednice,
  • udruge.

Prihvatljiv iznos:

Za energetsku obnovu zgrada javnog sektora neoštećenih u potresu  osigurana je alokacija u iznosu od 39.816.842,52 eura.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje su izrada projektne dokumentacije, energetska obnova, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost.

Stope sufinanciranja prihvatljivih troškova u ovisnosti su o kategoriji obnove, a kreću se od 85%-100% za aktivnosti izrade projektne dokumentacije i upravljanje projektom i administraciju, 60-80% za aktivnost energetske obnove, dok je stopa sufinanciranja za aktivnost promidžbe i vidljivosti fiksnih 85%.

Uz mjere energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, Pozivom se podupire povećanje potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

Rok za predaju dokumentacije:

Projektni prijedlozi podnose se do 16.5.2023. godine

Više informacija na https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-50/graditeljstvo-98/financijska-sredstva-za-obnovu/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti-inicijativa-obnova-zgrada/energetska-obnova-zgrada-javnog-sektora-15230/15230

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...