Poziv na sudjelovanje u projektu „JAVI SE, promjeni s(v)e!“

Izvor slike: Udruga mladih Novska

Poziv na sudjelovanje u projektu „JAVI SE, promjeni s(v)e!“

03.06.2022

Udruga mladih Novska s partnerima poziva  sve zainteresirane osobe da se prijave na sudjelovanje u projektu  „JAVI SE, promjeni s(v)e!“ koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba ( 15-29 godina) s područja Sisačko-moslavačke i Požeško-slavonske županije.

NEET populacijom u Republici Hrvatskoj se smatraju osobe u dobnoj skupini između 15 i 29 godina koje ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih. Projekt ima u cilju doprinijeti pronalasku, aktivaciji i integraciji na tržište rada 10 neaktivnih NEET osoba oba spola u dobi od 15 do 29 godina kroz provedbu aktivnosti dosega i obrazovanja.

Aktivnosti projekta su:

  • Aktivnosti dosega i aktivacije neaktivnih osoba u NEET statusu,
  • Aktivnosti podrške neaktivnih osoba u NEET statusu, uključujući i one najudaljenije od tržišta rada,
  • Aktivnosti obrazovanja pripadnika ciljane skupine te informiranja o stanju na tržištu rada, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost.

U sklopu projekata ostvaruje se pravo na :

  • Mogućnost obrazovanja za dodatna zanimanja
  • Besplatnu edukaciju za dobivanje verifikacijskih obrazovnih programa
  • Podršku u suočavanju s poteškoćama u traženju posla

Ukupna vrijednost projekta : 1.869.00,00 KN

Pozivaju se svi zainteresirani da se uključe u program, a za dodatne informacije javite se putem Facebook stranice , e-maila: javisepromijenisve@gmail.com i kontakta: 099/ 852-9519.

Link za prijavu:   Otvorena prijava za mlade od 15 do 29 godina

 

Povezano