Poziv za iskaz interesa korištenja potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Poziv za iskaz interesa korištenja potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

07.02.2024

JAVNI POZIV
za iskaz interesa korištenja potpore i podrške u svakodnevnom životu
starijim osobama i osobama s invaliditetom

Uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu mogu ostvariti osobe starije od 65 godina i osobe s invaliditetom:

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:

 • Koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i
  • Čiji mjesečni prihodi:
 • Za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • Za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • Za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • Koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:

 • Koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i
  • Koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
  • Koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i
  • Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Sve informacije možete naći na:

https://www.pozega.hr/novosti/objavljen-je-poziv-za-iskaz-interesa-koristenja-potpore-i-podrske-u-svakodnevnom-zivotu-starijim-osobama-i-osobama-s-invaliditetom

 

Povezano