Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

20.12.2021

 Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Prihvatljivi prijavitelji: pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, objavljenim kriterijima te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture i medija, uvažavajući posljedice dvaju snažnih potresa koji su utjecali na planiranje ulaganja u zaštitu i očuvanje kulturnih dobara osobito na području pogođenih potresom, uvrstit će se programi:

  • Zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine,
  • Zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine,
  • Zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,
  • Zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara,
  • Zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.

Prijave se podnose: od 17. prosinca 2021. do 31. siječnja 2022. godine

Više informacija dostupno je na: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2022-godinu-koji-se-odnose-na-zastitu-i-ocuvanje-kulturnih-dobara-rok-31-sijecnja-2022/21696.

 

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

Povezano