Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za „Ruksak (pun) kulture“ za 2023. godinu

Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za „Ruksak (pun) kulture“ za 2023. godinu

20.01.2023

Naziv poziva:

Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za „Ruksak (pun) kulture“ za 2023. godinu

Nadležno tijelo:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Aktivnosti poziva:

Svrha Programa je poticanje djece i mladih na razumijevanje i usvajanje umjetnosti i kulture u dislociranim i prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske.

Cilj Programa je priprema i provedba različitih kulturnih i umjetničkih programa prilagođenih djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u dislociranim, prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske.

Program omogućuje dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje njihova kreativnog obrazovanja, senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te omogućuje djeci i mladima pristup svim vrstama umjetnosti i kulture. Program upoznaje djecu i mlade s umjetničkim i kulturnim djelima, odnosno izričajem visoke kvalitete i profesionalnih standarda, pokrivajući široko područje:

 • izvedbene umjetnosti;
 • vizualnu umjetnost;
 • filmsku umjetnost;
 • književnost;
 • kulturnu baštinu, sve inovativne kulturne prakse.

Ključni kriteriji za odabir vrtića, osnovnih i srednjih škola te centara za odgoj i obrazovanje u kojima će se provoditi kulturno-umjetnički programi/radionice su:

 • područni vrtići i škole;
 • prometno slabije povezani vrtići i škole;
 • zainteresiranost vrtića i/ili škole za umjetničke programe i radionice;
 • zainteresiranost učitelja, nastavnika i odgojitelja za diseminaciju programa i radionica.

Aktivnosti Programa su:

 • analiza potreba i želja za provedbom kulturnih i umjetničkih programa u dislociranim sredinama;
 • izbor 62 kulturna i umjetnička programa godišnje prema prethodno definiranim kriterijima u sljedećim područjima: izvedbene umjetnosti, vizualna umjetnost, književnost, kulturna baština i programi studenata umjetničkih akademija;
 • priprema i provedba do 200 događaja na kojima će se prezentirati kulturni i umjetnički programi: u vrtićima, osnovnim školama, srednjim školama te centima za odgoj i obrazovanje;
 • godišnja evaluacija uspješnosti provedbe programa i preporuke za poboljšanja.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijaviti se mogu vrtići, osnovne i srednje škole i centri za odgoj i obrazovanje, a korisnici ovoga programa su djeca od tri godine i učenici od šest do 18 godina

Prihvatljiv iznos:

Planirana financijska sredstva iznose 265.445,62 eura/2.000.000,00 kn godišnje.

Rok za predaju dokumentacije:

Zainteresirani vrtići, škole i centri za odgoj i obrazovanje ispunjene prijavne obrasce za iskazivanje interesa trebaju poslati najkasnije do 6. veljače 2023. godine.

Više informacija na poveznici.

Povezano