Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnog programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture -umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu

Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnog programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture -umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu

09.11.2021

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Prihvatljivi prijavitelji: pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti:

Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan za umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci različitih umjetničkih područja (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti) koje program Ruksak (pun) kulture uključuje. Predloženi programi i/ili radionice trebaju pokrivati područja izvedbenih umjetnosti, vizualnu i filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu. Sadržaj programa i/ili radionica, uključujući njihova specifična područja, treba biti usklađen sa sljedećim ciljevima Strategije odgoja i obrazovanja https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_124_2364.html. Sadržaj radionica i/ili programa sadržajno se ne smije podudarati s redovitim planovima i programima koji se po (predmetnim) područjima provode u vrtićima i školama (za Ruksak, u načelu, nisu prihvatljivi programi vezani uz propisanu školsku lektiru).

Rok za prijavu: 10.12.2021.

Više informacija dostupno je na: poveznica

 

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

Povezano