Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023.

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023.

11.09.2023

Nadležno tijelo: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Cilj: Opći cilj Poziva je pružanjem podrške udrugama mladih i za mlade, osigurati provedbu većeg broja različitih aktivnosti koje za cilj imaju osnažiti mlade za aktivno i djelotvorno uključivanje u društvo, na način da ostavljaju što manji negativni utjecaj na klimu i okoliš.

Ovim Pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

 • P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
  • a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
  • b) Lokalni i regionalni programi za mlade
  • c) Mladi i održivi razvoj zajednice
  • d) Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju
 • P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici
  • a) Informativni centri za mlade
  • b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
  • c) Centri za mlade
 • P.3. Mladi u ruralnim sredinama
 • P.4. Prevencija nasilja nad i među mladima
 • P.5. Prevencija ovisnosti mladih

Prihvatljivi prijavitelj za sva prioritetna područja smatraju se udruge koje zadovoljavaju općim uvjetima poziva.

Prihvatljivi partneri mogu biti:

 • javna ustanova;
 • udruga, koja mora udovoljavati istim formalnim uvjetima kao udruga prijavitelj;
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukoliko udruga prijavljuje projekt kao nositelj, može biti partner u provedbi još samo jednog projekta.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 1.865.250,00 eura. Najmanji iznos koji će se dodijeliti za pojedino prioritetno područje putem Poziva je 10.000,00 eura, a najveći iznos je 20.000,00 eura.

Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt na ovaj Poziv.

Planirano trajanje provedbe projekta je 12 mjeseci.

Poziv je otvoren od 8. rujna do 9. listopada 2023. godine.

Link: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-iz-raspolozivih-sredstava-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna-za-2023/6865

 

Povezano

HEP – Natječaj za donacije 2024.

HEP – Natječaj za donacije 2024.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade...