Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu

07.07.2021

Nadležno tijelo: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Prihvatljivi prijavitelji: Udruge

Prihvatljivi partneri: javna ustanova, udruga, koja mora udovoljavati istim formalnim uvjetima kao udruga prijavitelj, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupna vrijednost Poziva: 10.000.000,00 kuna.

Prioritetna područja Poziva su:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih (rad s mladima u NEET statusu)

P.4. Mladi u ruralnim sredinama

P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima

P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom

P.7. Prevencija ovisnosti mladih

Rok za predaju dokumentacije: 20. kolovoza 2021. godine

Više informacija dostupno je na: poveznica

 

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

 

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...