Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini

Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini

23.01.2024

Nadležno tijelo: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića. Prijavitelj može djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri Prijavitelja mogu biti pravni subjekti čiji je osnivač Prijavitelj i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi ciljevima Programa.

Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. siječnja do 30. rujna 2024. godine.

Prihvatljivi objekti

Prihvatljivi su objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju i objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u kojima se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a. Projekt se u potpunosti provodi na teritoriju Republike Hrvatske.

Ukoliko se radi o novom objektu dječjeg vrtića koji će tek započeti s radom potrebno je uz Prijavu dostaviti Akt o osnivanju koji donosi osnivač sukladno odredbama Zakona o ustanovama kao i Rješenje o početku obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića koje donosi Županijski odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove odgoja i obrazovanja.

Prihvatljive aktivnosti

  • Opremanje igrališta dječjih vrtića fiksnom opremom, uređenje okoliša dječjih vrtića i uređenje postojećih vanjskih terena dječjih vrtića

Neprihvatljive aktivnosti

  • Izrada projektne dokumentacije
  • Izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekta
  • Sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekta ili dijela objekta
  • Opremanje objekta mobilnim namještajem i opremom
  • Otkup zemljišta
  • Aktivnosti koja ugrožava okoliš i potiče odbijanje određenih društvenih ili etničkih skupina

Prihvatljivi troškovi su:

  • trošak izvođenja radova/usluga
  • trošak nabave i ugradnje opreme
  • trošak PDV-a za koji Prijavitelj nema mogućnost povrata

Udio sufinanciranja Središnjeg državnog ureda od 50% do 90% prihvatljivih troškova prema razvijenosti JLS, VI. Skupina do 60%. Najveći ukupni iznos sufinanciranja do 33.200,00€ s PDV-om, a neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 15.000,00€ s PDV-om.

Rok za podnošenje prijave je 21. veljače 2024. godine do 16:00 sati.

Link: poveznica

Povezano

Natječaj za donacije 2024. godinu

Natječaj za donacije 2024. godinu

Prihvatljivi prijavitelj: Neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu „RTL pomaže djeci” pomaže isključi...