Poziv za prijavu trogodišnjih programa organizacija civilnog društva pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.

Poziv za prijavu trogodišnjih programa organizacija civilnog društva pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.

17.04.2023

Naziv poziva:

Poziv za prijavu trogodišnjih programa organizacija civilnog društva pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.

Nadležno tijelo:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Aktivnosti poziva:

Opći ciljevi Poziva:

  • Razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga;
  • Regionalna pokrivenost izvaninstitucijskim socijalnim uslugama;
  • Razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga na područjima na kojima nisu razvijene.

Posebni ciljevi Poziva:

  • Veća dostupnost socijalnih usluga stanovnicima ruralnih područja, brdsko-planinskih područja i otoka;
  • Povećanje kvalitete socijalnih usluga;
  • Smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva;
  • Poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina;
  • Razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinica područne i lokalne samouprave, ustanova socijalne skrbi, udruga, organizacija civilnog društva i različitih sustava (odgoj i obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje), uključujući volontere i organizatore volontiranja.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti organizacije civilnog društva koje su usmjerene djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece, podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva, pružanju usluge savjetovanja i smještaja za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji te koje su usmjerene radu s beskućnicima

U provedbi programa obavezno je partnerstvo s barem jednom ustanovom socijalne skrbi kojoj je osnivač Republika Hrvatska ili javnom ustanovom ili jedinicom lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave.

 

Prihvatljiv iznos:

Za provedbu Poziva ukupno je osigurano 6.000.000,00 eura
Prihvatljivi troškovi:

Organizacije civilnog društva sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe u sljedećim prioritetima:

P1. Programi usmjereni djeci i obitelji

P2. Programi usmjereni djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom

P3. Programi podrške posvojiteljima i razvoju udomiteljstva za djecu

P4. Programi usmjereni beskućnicima

P5. Programi usmjereni starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama

P6. Programi usmjereni pružanju podrške žrtvama nasilja

Rok za predaju dokumentacije:

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Poziva i traje od 6. travnja 2023. do 8. svibnja 2023. godine.

Više informacija na:

https://mrosp.gov.hr/?id=13071&pregled=1&datum=Fri%20Apr%2007%202023%2009:11:12%20GMT+0200%20(srednjoeuropsko%20ljetno%20vrijeme)

 

Povezano

Natječaj za donacije 2024. godinu

Natječaj za donacije 2024. godinu

Prihvatljivi prijavitelj: Neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu „RTL pomaže djeci” pomaže isključi...