Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema

Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema

09.02.2022

Nadležno tijelo:  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave (JLS) s područja pet slavonskih županija

Prihvatljivi iznos:  

➢ 50.000.000,00 kuna  u 2022.

➢ 50.000.000,00 kuna  u 2023.

➢ 50.000.000,00 kuna  u 2024.

➢ Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 7.000.000,00 kuna s PDV-om.

Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive su građevine iz područja unapređenja javne, komunalne i gospodarske infrastrukture kao preduvjet za razvoj postojeće i nove poduzetničke infrastrukture i to:

 1. Infrastruktura do i unutar poduzetničkih zona:
 • Komunalna infrastruktura: vodovod i odvodnja (fekalna, oborinska, tehnološka, priključci na javnu mrežu i sl.)
 • Prometna infrastruktura: pristupne ceste uključujući nogostupe i biciklističke staze, ceste unutar zona, parkirališta, rampe i sl.
 • Energetska infrastruktura: plinske i niskonaponske mreže, javna rasvjeta, trafostanice, plinske stanice, priključci i sl.
 • Komunikacijska infrastruktura: telefonska, internetska, radio, TV mreža i dr.
 1. Prometna infrastruktura u svrhu boljeg protoka roba i usluga
 • Prometnice unutar i izvan naselja koje se koriste za prijevoz/distribuciju sirovina i proizvoda s lokalnog područja, uključujući raskrižja, parkirališta i sl.
 1. Poslovni (radni) prostori u svrhu pokretanja i razvoja poduzetničkih pothvata:
 • Prostori za potrebe poduzetničkih/poslovnih inkubatora
 • Ostali prostori za pokretanje/razvoj gospodarskih aktivnosti
 1. Prostori u svrhu plasmana i promocije lokalnog područja:
 • Tržnice, logističko-distribucijski centri, hladnjače, sušare i slično
 • Prostori u svrhu jačanja turističke ponude (kušaonice, etno i tematske kuće, smještajni kapaciteti i sl.)
 • Društveni i Kulturni centri 9 Prihvatljive građevine moraju biti:
 • u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili
 • u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji ili su u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili su
 • javno dobro za opću uporabu na raspolaganju široj lokalnoj zajednici. Prihvatljivi su projektni prijedlozi za koje je pripremljena projekt

Rok za predaju dokumentacije:

Podnositelji podnose Zahtjev od 1. veljače 2022. do najkasnije 30. rujna 2022.

U okvir ovog Poziva izvršit će se tri postupka obrade i vrednovanja zaprimljenih Zahtjeva:

 • za Zahtjeve zaprimljene do 31. ožujka 2022.;
 • za Zahtjeve zaprimljene od 1. travnja do 30. lipnja 2022.
 • za Zahtjeve zaprimljene od 1. srpnja do 30. rujna 2022.

Više informacija dostupno je na: poveznica

Kontakt: lo-ra@pozega.hr

 

 

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...