Program ulaganja u zajednicu

Program ulaganja u zajednicu

24.05.2022

Naziv poziva:

Program ulaganja u zajednicu

Nadležno tijelo:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Aktivnosti poziva:

Program odražava potrebe šire lokalne zajednice za ulaganje u projekte koji se odnose na obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene i čija će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, očuvanju kulturne baštine i vjerskih sloboda.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  • javne ustanove iz područja obrazovanja, zdravstva i kulture, kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera te kojima su osnivači Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svoga samoupravnog djelokruga;
  • vjerske zajednice i ustanove kojima su osnivači vjerske zajednice, vlasnici građevina u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

Prihvatljiv iznos:

Predviđeni iznos sredstava za Program iznosi 10.000.000,00 kuna i dodijelit će se projektima koji doprinose cilju Programa.

Ukupni iznos sredstava za Program raspodijelit će se na slijedeći način:

  • 5.000.000,00 kuna za projekte: javne ustanove iz područja obrazovanja, zdravstva i kulture, kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera te kojima su osnivači Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svoga samoupravnog djelokruga;
  • 5.000.000,00 kuna za projekte: vjerske zajednice i ustanove kojima su osnivači vjerske zajednice, vlasnici građevina u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici;
  • u postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 200.000,00 kuna s PDV-om.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz nadogradnju, obnovu, adaptaciju rekonstrukciju i povećanje energetske učinkovitosti prihvatljivih građevina. Aktivnost se smatra prihvatljivom ukoliko:

  • odražava potrebe i prioritete zajednice;
  • je opravdan njezin opseg odnosno ekonomski je isplativa u odnosu na trošak;
  • udovoljava tehničkim normama i standardima Republike Hrvatske.

Rok za predaju dokumentacije:

Najkasnije do 20.lipnja 2022. godine

Više informacija možete pronaći na  poveznici

Povezano

Obrtna sredstva SP ZPP

Obrtna sredstva SP ZPP

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede stavlja na raspolaganje poljoprivrednicima novi financijski instrument „Obrtna...