Promocija i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam 2023.

Promocija i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam 2023.

02.10.2023

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Prihvatljivi prijavitelji: Srednje strukovne, umjetničke i mješovite škole s učenicima upisanim isključivo u strukovna ili umjetnička zanimanja.

Opis: Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u financiranju troškova izrade projekata

Sredstva su namijenjena za projekte koji nude doprinos:

  1. povezivanju obrazovnog sustava i poslodavaca u turizmu
  2. poboljšanju pristupačnosti turistima s invaliditetom
  3. ublažavanju utjecaja turizma na klimu i okoliš i obratno (ublažavanje – smanjivanje emisija stakleničkih plinova mjerama npr. energetske učinkovitosti, elektro-mobilnosti i sl. te prilagodbu klimatskim promjenama – korištenje rješenja zelene infrastrukture, digitalnih rješenja za rano uzbunjivanje o toplinskim valovima i ekstremnim vremenskim događajima, smanjenje otpada, i sl.)

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva: 200.000 EUR

Iznos zatraženih sredstava:

  • do 5.500,00 EUR ukoliko se prijavljuje 1 škola
  • do 11.000,00 EUR ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu 2 ili više škola

Rok: 30. listopada 2023. godine

 

 

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...