RTL pomaže djeci natječaj za donacije 2023.

RTL pomaže djeci natječaj za donacije 2023.

24.08.2023

Prihvatljivi prijavitelji: neprofitne organizacije koje na području RH rade za dobrobit djece (do 18 godina starosti)

Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu

  • „RTL pomaže djeci” pomaže isključivo projektnim organizacijama koje djeluju na području Republike Hrvatske za dobrobit djece
  •  pomoć bolesnoj, nemoćnoj ili potrebitoj djeci
  •  pomoć u obliku razvoja sigurnog, poticajnog i kreativnog okruženja za rast, razvoj i odgoj djece

Da bi se mogao kvalificirati, prijavitelj mora:

  • biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj te mora biti minimalno godinu dana aktivan
  • biti neprofitna organizacija (udruga, škola, vrtić, ustanova socijalne skrbi, bolnica i dr.)
  • poslovati u skladu s poreznim pravilima i uvjetima
  • imati odgovarajuću strukturu i zadovoljavajuće kapacitete koji osiguravaju izvedbu ciljeva projekta
  • „RTL pomaže djeci” neće snositi operativne troškove (troškovi plaća, iznajmljivanja, režijski troškovi, edukacije i sl.)
  • iskoristiti odobrenu donaciju u skladu s navedenom svrhom te u roku od maksimalno godinu dana

Rok za prijavu: 18. rujna 2023. godine u ponoć

Link: poveznica

 

 

 

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...