{Zajedno} za zelene ideje

{Zajedno} za zelene ideje

13.04.2022

Nadležno tijelo:
DM-drogerie markt d.o.o.

 Prihvatljivi prijavitelji:
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju projekti:

  1. a) registriranih nevladinih udruga
  2. b) ustanova: centara, škola, domova, društava, bolnica, skloništa
  3. c) jedinica lokalne i područne samouprave (gradova, općina, županija)
  4. d) hrvatskih proizvođača – isključivo fizičke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje sukladno Zakonu o poljoprivredi
  5. e) neprofitnih pravnih osoba koje u strukturi osnivača imaju minimalno omjer 51 % prema 49 % u korist državljana Republike Hrvatske.

Na natječaj nije dopušteno prijavljivanje, predlaganje niti sudjelovanje projekata fizičkih osoba niti trgovačkih društava.
Fizičke osobe mogu predlagati projekte udruga, ustanova, jedinica lokalne i područne samouprave, hrvatskih proizvođača i neprofitnih pravnih osoba.

  1. a) Fizička osoba kao predlagatelj dužna je navesti svoje puno ime i prezime te e-mail adresu kao i ime i prezime odnosno naziv nositelja projekta i inicijative koju predlaže.
  2. b) Ukoliko projekt bude izabran na natječaju, ugovor se sklapa s Nositeljem predloženog projekta.

Aktivnosti natječaja:
Kategorije prijave:

  1. a) Zaštita okoliša i održivost – kategorija obuhvaća projekte koji izravno doprinose očuvanju i zaštiti okoliša neposredne lokalne zajednice (čišćenje javnih površina i voda; uklanjanje otpada; uređenje zelenih površina sadnjom biljaka/stabala i/ili postavljanjem opreme od održivih materijala; zaštita biološke raznolikosti; sprječavanje onečišćenja tla i/ili voda i ostalo).
  2. b) Edukacije – kategorija obuhvaća educiranje i informiranje sugrađana svih dobi i uzrasta o važnosti zaštite okoliša i održivog razvoja te o primjeni održivih rješenja u svakodnevnom životu koji doprinose zaštiti okoliša ili smanjuju utjecaj na okoliš.
  3. c) Poticaj održivom poduzetništvu i proizvodnji – kategorija obuhvaća prijedloge za ulistanje proizvoda hrvatskih proizvođača (primjerice, proizvod ne sadrži mikroplastiku i sintetičke polimere; proizvod (pakiranje i/ili sastavne materije) pretežno je načinjen od recikliranih materijala; sastojci proizvoda potiču iz certificiranog biološkog uzgoja; proizvod je višenamjenski pa je time alternativa uobičajenim jednokratnim proizvodima) na police dm prodavaonica i/ili razvoj poslovnih ideja od dugoročne koristi za okoliš – inovacije i rješenja usmjerene na uštedu resursa, smanjenje količine otpada u okolišu i vraćanja u proizvodni proces.

Rok za predaju dokumentacije:   8. svibnja 2022 23:59h

Više informacija na: poveznica

 

 

 

Povezano

HEP – Natječaj za donacije 2024.

HEP – Natječaj za donacije 2024.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade...