Poziv za odabir korisnika virtualnih usluga u Poduzetničkom inkubatoru Požega 21_01

Poziv za odabir korisnika virtualnih usluga u Poduzetničkom inkubatoru Požega 21_01

02.01.2021

POZIV

za odabir korisnika virtualnih usluga u Poduzetničkom inkubatoru Požega

Predmet ovoga Poziva je odabir korisnika virtualnih usluga Poduzetničkog inkubatora Požega (u daljnjem tekstu: PIP). Pravo na korištenje usluga u PIP-u imaju sve pravne i fizičke osobe – poduzetnici uključujući i znanstvene institucije sukladno Pravilniku o radu poduzetničkog inkubatora, definiranju načina pružanja inkubacijskih usluga te utvrđivanju kriterija za odabir korisnika Poduzetničkog inkubatora Požega i njegovim izmjenama koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar PIP-a te razvijaju ili žele razvijati projekt.

Zahtjeve za korištenjem virtualnih usluga PIP-a:

  1. Poduzetnici početnici
  2. Razvojni timovi koji razvijaju novi poslovni poduhvat
  3. Poduzetnici bez subvencija.

Dokumenti

Povezano