STANARSKE PRIČE: Dimetric d.o.o.

STANARSKE PRIČE: Dimetric d.o.o.

11.05.2021

Nakon desetak godina rada u geodetskom sektoru Jure i Ivan se odlučuju na slijedeći korak u svojim karijerama te u svibnju 2019. godine osnivaju vlastito društvo s ograničenom odgovornošću ulažući vlastita sredstva. Trgovačko društvo za sad ima njih dvojicu kao zaposlene, a bavi se pružanjem usluga iz geodetske djelatnosti kao što su stručni geodetski poslovi za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina, stručni geodetski poslovi za potrebe katastra infrastrukture, izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata, izrade geodetskih podloga za projektiranje, usklađenje katastra i zemljišne knjige, iskolčenja građevina i ostale stručne geodetske poslove.

U Poduzetnički inkubator Požega su se uselili među prvima u srpnju 2019. godine te kažu kako im je to uvelike olakšalo poslovanje, a osobito u počecima. Nakon velikog ulaganja u materijalnu (automobil, geodetska oprema) i nematerijalnu imovinu (software) najviše ističu subvenciju u obliku cijene najma i režija te savjete stručne službe Lokalne razvojne agencije Požega što im je bio dobar zamašnjak za poslovanje.

Njihove dnevne aktivnosti se sastoje od kombinacije terenskih radnji i uredskog rada. Na terenu izvode mjerenja s geodetskom opremom i kažu da je lako ako je vrijeme ugodno, no zna se dogoditi da rade po svakakvim vremenskom uvjetima (kiša, snijeg, vjetar i sl.), dok u uredu “prebacuju” mjere pomoću različitih softwarea te izrađuju različite elaborate. Najčešći klijenti su im fizičke osobe koje rade na legalizaciji svojih objekata te trgovačka društva čije investicije zahtijevaju geodetske usluge i pokreću procese ishođenja akata prostornog uređenje te trgovačka društva koja se bave gradnjom infrastrukturnih radova, a koja prate pri izvođenju građevinskih radova.

Budući planovi poslovanja sastoje se od proširenja usluga u spektru geodetske djelatnosti, modernizacije opreme (nabava drona za geodetsko snimanje iz zraka) te ulaganja u nove i postojeće kadrove.

Za kvalitetno i brzo obavljene geodetske usluge možete im se obratiti u ured br. U6 na kontakt.

Povezano

STANARSKE PRIČE: Inginspekt

STANARSKE PRIČE: Inginspekt

Nakon završetka stručnog studija sigurnosti i dugotrajnog traženja adekvatne prilike za zapošljavanje, Mario se odlučuje za osnivanje vlastitog obrta Inginspekt u siječnju 2017. godine. Mario i nje...

STANARSKE PRIČE: Invictum j.d.o.o.

STANARSKE PRIČE: Invictum j.d.o.o.

Kao zaposlenik poduzeća Vitam Agere d.o.o na mjestu programera za web aplikacije Ivan 2013. godine osniva vlastito trgovačko društvo. U početku je bila riječ o zabavi i hobiju, no uskoro cijela pri...

STANARSKE PRIČE: BIOS d.o.o.

STANARSKE PRIČE: BIOS d.o.o.

Diplomirani inženjer agronomije Vladimir se već preko 33 godine bavi poljoprivredom, a čak 23 godine zaštitom na radu i razvojem ljudskih potencijala. Krajem 2017. godine preuzima direktorsku funkc...